top of page
תיקתק.jpg

הוראות רישום:

1. לחץ על כפתור תיק תק לכניסה למערכת רישום
2. רשום את המספר הסידורי של ההשתלמות
3. לחץ לאיתור הקורס
4. לחץ על הרשמה
5. חלון הזדהות אחידה - כתוב שם משתמש וסיסמה
6. חלון פרטים אישיים - חובה למלא את כל הפרטים המופיעים בכוכבית אדומה
7. המשך לשלב הרשמה
8. חפש שוב את ההשתלמות הרצויה ולחץ לאיתור
9. מסך תשלום וסיום הרשמה
בהצלחה!
bottom of page