קהילות אנגלית

  1. היכרות עם תכנית הלימודים החדשה באנגלית

  2. פיתוח מיומנויות למידה באמצעות כלים טכנולוגיים באנגלית

  3. פיצוח עבודת צוות באמצעות מודל של קהילה לומדת

ימי ראשון החל מ 07.11

שעות 18:00 - 20.30

מס' סידורי 2 (מערכת תיק תק)

Colors in English